• Informacje o projekcie

    •  

      

      

      

     "Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość"

      

     Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej

     od 1 listopada 2019r. rozpoczyna realizację projektu 

     "Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość"

     finansowanego z Funduszy Europejskich

     w ramach "Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej"

     Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

      

     Nr projektu: POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063189

     Czas trwania projektu: 1.11.2019 - 31.10.2021

     Koordynator projektu: mgr. Magdalena Malinowska - Kieszek

     W czasie trwania projektu, w ramach mobilności międzynarodowej, trzech nauczycieli SP11 wyjedzie na dwa zagraniczne kursy metodyczne oraz będzie obserwowało pracę innych nauczycieli w europejskiej szkole (job shadowing).

     Cele projektu:

     - podniesienie kompetencji międzykulturowych 
     - usprawnienie komunikacji z uczniami cudzoziemskimi
     - nabycie umiejętności w zakresie realizacji projektów europejskich
     - nawiązanie kontaktów w celu współpracy z nauczycielami z innych krajów
     - podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
     - nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językami obcymi
     - zdobycie wiedzy na temat krajów europejskich do wykorzystania podczas organizowania zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
     - efektywniejsze nauczanie języków obcych
     - wymiana doświadczeń w ramach pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
     - poprawa jakości pracy szkoły poprzez poznawanie nowoczesnych metod nauczania i obserwacji pracy nauczycieli z innych szkół
     - obserwacja i wymiana doświadczeń podczas wizyty w szkołach partnerskich z uwzględnieniem metod pracy z dziećmi obcojęzycznymi (job shadowing).
     - swobodne poruszanie się nauczycieli w programach europejskich
     - poprawienie jakości pracy szkoły w wymiarze współpracy europejskiej