• Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi jest dyrektor Michał Filipczak.

   e-mail: m.filipczak@sp11.elodz.edu.pl

   tel.: 42 252 28 00

    

   Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi jest p. Artur Błażyński.

   e-mail: iod@sp11.elodz.edu.pl

    

   Szkoła Podstawowa nr 11 objęta jest monitoringiem wizyjnym mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz ochronę mienia.