•  

    ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

                Na podstawie art. 22 a ust. 6 UoSO  (Dz.U. 2016 poz 1943 ze zm.) dopuszczono do użytku w roku szkolnym 2017/2018 następujące programy nauczania.

    Edukacja wczesnoszkolna 62/15; 66/17
    Język polski  64/15; 68/17
    Matematyka 70/17
    Przyroda 77/17
    Biologia 78/17
    Język angielski 63/15; 65/15; 72/17
    Historia  69/17
    Chemia 75/17
    Fizyka 76/15
    Zajęcia techniczne/ technika 52/12, 82/17
    Plastyka 51/12; 74/17
    Geografia 83/17
    Muzyka 50/12; 73/17
    Zajęcia komputerowe / informatyka 53/12; 80/17
    Religia 41/10; 57/12,
    Wychowanie fizyczne 61/14; 81/17
    Wychowanie do życia w rodzinie 56/12; 79/17

     Wiedza o społeczeństwie

    84/18
    Edukacja dla bezpieczeństwa 85/18