• Edukacja wczesnoszkolna

    1a - mgr Magdalena Tomczyk

    1b - mgr Katarzyna Nawrocka - Szeszko

    2a - mgr Małgorzata Szubska

    2b - mgr Anna Kamińska

    2c - mgr Dagmara Migowska

    3a - mgr Ewa Sęk

    3b - mgr Monika Kozińska

    klasy 4 - 8

    4a - mgr Joanna Wilmańska

    4b - mgr Anna Ortyl - Krop

    4c - mgr Agnieszka Stepniewska

    4d - mgr Joanna Witkowska - Chrustek

    5a - mgr Michał Majek

    5b - mgr Iwona Xiężopolska - Krzyżańska

    5c - mgr Edyta Dalecka

    5d - mgr Magdalewna Jachimiak - Grzyl

    6a - mgr  Jakub Kowalczyk 

    6b - mgr Izabela Złotowska

    7a - mgr Karina Andrysiak

    8b - mgr Roksana Remiszewska

    8c - mgr Natalia Bełdzińska

    8d - mgr Anna Arkita

    8e - mgr Agnieszka Mordal