• Edukacja wczesnoszkolna

    1a - mgr Małgorzata Szubska

    1b - mgr mgr Anna Kamińska

    1c - mgr Marika Klepczarek

    2a - mgr Ewa Sęk

    2b -  mgr Monika Kozińska

    3a - mgr Magdalena Tomczyk

    3b - Katarzyna Nawrocka - Szeszko

    3c - mgr Agnieszka Stepniewska

    3d - mgr Joanna Marcinkiewicz - Ostafińska

    klasy 4 - 8

    4a - mgr Monika Kamińska

    4b - mgr Karoina Płomińska

    4c - mgr Anita Kozik

    4d - mgr Magdalewna Jachimiak - Grzyl

    5a - mgr Bartłomiej Jankiewicz

    5b - mgr Izabela Złotowska

    6a - mgr  Karina Andrysiak   

    7b - mgr Roksana Remiszewska

    7c - mgr Adrianna Piegat

    7d - mgr Anna Arkita

    7e - mgr Agnieszka Mordal

    8a - mgr Joanna Wilmańska

    8b - mgr Anna Lewandowicz

    8c - mgr Joanna Witkowska - Chrustek

    8d - mgr Iwona Xiężopolska - Krzyżańska