•  

   PLAN PRACY SZKOŁY  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     KLASY 1 - 3

   1. Organizacja pracy szkoły

   ZADANIE

   TREMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Administrowanie szkolną stroną WWW i FB szkolnym.

   cały rok

   p. E. Sęk,

    

   Organizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne

   do 30 września 2021

   Dyrektor szkoły,  nauczyciele przedmiotu

   Opracowanie planu świetlicy szkolnej uwzględniającego potrzeby i zainteresowania uczniów

   wrzesień 2021

   p. J. Krajewska

   Opracowanie planu pracy „Małego Samorządu”

   do 30 września 2021

   p. K. Nawroska – Szeszko,  

   p. A. Kamińska,

   p. J. Ostafińska

   Opracowanie planów profilaktyczno – wychowawczych klas

   do 30 września 2021

   Wychowawcy klas I-III

   Organizowanie spotkań dla rodziców na temat potrzeb dziecka i zagrożeń cywilizacyjnych.

   cały rok

   p. J. Boguta,

   dyrektor szkoły,  

   p. A. Zalepa,  wychowawcy klas

   Aktualizacja informacji dla rodziców zamieszczanych na tablicy w szatni.

   cały rok

   p. J. Krajewska,

   p. A. Motyl
    

   Podniesienie atrakcyjności procesu nauczania poprzez wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych oraz prezentacji multimedialnych

   cały rok

   Dyrektor, nauczyciele przedmiotów.

    

   2. Utrzymanie poziomu nauczania.

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Systematyczne diagnozowanie postępów uczniów

   cały rok

   Nauczyciele przedmiotów

   Diagnoza wstępna umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w klasie I

   wrzesień/październik 2021

   Nauczyciele klas I

    

   3. Organizowanie konkursów przedmiotowych

   ZADANIE

   TREMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Konkurs „Najlepszy polonista” klas I – III

   maj 2022

   p. M. Szubska

   Akcja z okazji 90 rocznicy zamieszczenia w „Płomyczku” utworu M. Kownackiej  pt. „Plastusiowy pamiętnik” – przygotowanie prezentacji i konkursów

   w ciągu całego roku

   p. A. Pawlak,

   p. M. Kozińska,

   p. E. Sęk

   Konkurs „Najlepszy matematyk”

   klas I – III

   maj 2022

   p. A. Kamińska,

   p. K. Nawrocka – Szeszko,  

   p. E. Zielińska

   Konkurs ortograficzny klas II – III

   kwiecień 2022

   p. J. Ostafińska,  

   p. K. Nawrocka – Szeszko

   Konkurs „Najlepszy przyrodnik” klas I – III

   maj 2022

   p. A. Stępniewska,   

   p. M. Klepczarek

   Konkurs recytatorski pt. „Świerszczykowe Wierszyki”

   kwiecień / maj 2022

   p. M. Szubska

   Konkurs na portret królowej angielskiej i członków rodziny królewskiej

   marzec/kwiecień 2022

   Nauczyciele uczący j. angielskiego w klasach I – III: p. J. Witkowska, p. I. Złotowska, p. E. Lenart - Sztobryn

   Konkurs „Najlepszy anglista” klasy I – III

    

   maj 2022

   Nauczyciele uczący j. angielskiego w klasach I – III: p. J. Witkowska, p. I. Złotowska

   Międzyszkolny konkurs kaligraficzny im. B.T. Wocalewskiego

   maj 2022

   p. A. Pawlak,

   p. E. Sęk,

   p. B. Jankiewicz

   Konkursy okolicznościowe związane tematyką Świąt Narodowych oraz  tradycją narodową

   cały rok

   Wychowawcy klas 1-3

   Turniej Mikołajkowy dla klas I – III

    

   grudzień 2021

   Opiekunowie Małego Samorządu,

   wychowawcy klas 1-3, nauczyciele W-F

   Wiosenny Turniej Sportowy dla klas I – III

   marzec 2022

   Mały Samorząd,  wychowawcy klas 1-3, nauczyciele W-F

   Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez inne placówki.

   cały rok

   Nauczyciele przedmiotów

   Konkurs na zabawkę z recyklingu.

   kwiecień 2022

   p. M. Klepczarek

    

   4. Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Indywidualizowanie pracy z uczniem.

   cały rok

   Nauczyciele przedmiotów

   Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   cały rok

   Dyrektor,

   p. J. Boguta,  

   p. A. Zalepa,

   wychowawcy klas

    

   5. Promowanie szkoły w środowisKu lokalnym.

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Współpraca z przedszkolami.

   cały rok

   Nauczyciele klas 3:

   p. M. Tomczyk,

   p. K. Nawrocka - Szeszko,

   p. J. Ostafińska, p. E. Zielińska,

   p. A. Stępniewska, 

   p. I. Matuszkiewicz, nauczyciele wychowania fizycznego

   Organizacja Dni Otwartych.

   dwukrotnie w ciągu roku 

   p. M. Malinowska-Kieszek,

   zespół ds. promocji szkoły; 

   wychowawcy klas 3

   Przygotowanie filmowej prezentacji szkoły

   listopad 2021 - luty 2022

   p. A. Pawlak,

   p. E. Sęk

   Organizacja spotkania informacyjnego dla uczniów przyszłych klas pierwszych.

   maj 2022

   Dyrektor,

   wychowawcy klas 3

   Zawody sportowe dla przedszkolaków.

   w ciągu roku

   Nauczyciele WF:

   p. K. Andrysiak,

   p. A.Piegat,

   p. K. Płomińska,

    

   6. Pomoc rodzinie

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i  ekonomicznej dziecka.

   wrzesień, cały rok

   Wychowawcy klas,  

   p. J. Boguta,

   p. A. Zalepa

   Pomoc rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

   cały rok

   p. J. Boguta,  

   p. A. Zalepa,

   Pomoc w rodzinie niewydolnej wychowawczo, współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę.

   cały rok

   Wychowawcy klas,

    p. J. Boguta,

   p. A. Zalepa,

   p. M. Malinowska - Kieszek, 

    

   7. Udział w kampaniach społecznych

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Organizacja święta „Dnia Ziemi”

   kwiecień 2022

   Klasy 1-3 :

   p. J. Ostafińska,  

   p. M. Tomczyk

   Akcja pt. „Zakręcone miesiące” - zbieranie nakrętek.

   termin ustalony z organizatorem

   Wychowawcy klas 1-3

   Akcja pt. „Cztery łapy – podaj dłoń”.

   termin ustalony z organizatorem

   Klasy 1-3 - (Marmurowa)

   p. E. Sęk,  p. M. Tomczyk

   „Cała Polska czyta dzieciom” - propagowanie czytelnictwa.

   „Uczniowie czytają...”

   cały rok

   p. A. Pawlak,  

   p. A. Mastalska

   p. J. Krajewska, wychowawcy klas

   Akcja „Książka z koszyka”

   cały rok

   p. A. Pawlak,  

   p. A. Mastalska

   p. J. Krajewska

   Realizacja programu „Szkoła promująca zdrowie”.

   cały rok

   p. M. Szubska,

   nauczyciele W-F

   Udział w akcji „Śniadanie daje moc”.

   termin ustalony przez organizatora

   Wychowawcy klas 1-3

   „Gorączka złota” – akcja PCK –

   Inauguracja akcji PCK

   kwiecień – czerwiec 2022

   p. A. Mastalska,  

   p. J. Krajewska

   p. D. Tomczak,

   p. A. Motyl

   Akcje charytatywne i wolontariat

   cały rok

   p. I. Krzyżańska,

   p. I. Złotowska,

   wychowawcy klas 1-3

   „Szlachetna paczka”

    

   listopad-grudzień 2021

   p. A. Piegat,

   wychowawcy klas 1-3

   Udział w akcjach i programach proponowanych przez instytucje zewnętrzne

   cały rok

   Nauczyciele i wychowawcy szkoły   8. Uroczystości szkolne i inne działania podejmowane w szkole

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

   1 września 2021

   Dyrektor szkoły, wychowawcy klas 1-3

   Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego – klasy  I -III

   wrzesień 2021

   p. K. Nawroska – Szeszko,  p. A. Kamińska,

   p. J. Ostafińska

   Samorządowy Budżet Obywatelski – zbiórka kasztanów

   wrzesień / październik 2021

   Opiekunowie Małego Samorządu w klasach 1 – 3,  wychowawcy klas 1-3

   Pogadanki w klasach dotyczące sytuacji epidemicznej i zachowania zasad higieny.

   Zajęcia integrujące zespół klasowy  oraz psychologiczne wsparcie uczniów.

   w ciągu roku

   Wychowawcy klas 1-3,

   p. J. Boguta,

   p. A. Zalepa

   Próbny alarm przeciwpożarowy

   wrzesień 2021

   Dyrektor szkoły

   Udział w akcji „Sprzątanie świata”

   wrzesień 2021

   Wychowawcy klas 1 - 3

   Ślubowanie klas pierwszych

   kwiecień 2022

    

   Wychowawcy klas I

   Ślubowanie klas drugich

   wrzesień 2021

   p. M. Kozińska, 

   p. E. Sęk

   Święto Edukacji Narodowej

   14 października 2021

   Wychowawcy klas 1-3

   Święto Niepodległości

   Dzień stroju galowego

   10 listopada 2021

   Wychowawcy klas 1-3

   Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia - klasy 1 – 3

   listopad 2021

   p. M. Szubska,

   p. M. Tomczyk

   Klasowe uroczystości andrzejkowe

    

   listopad 2021

   Wychowawcy klas 1-3,

   p. E. Zielińska,  

   p. I. Matuszkiewicz

   „Jasełka”.

   22 grudnia 2021

   nauczyciele religii

   „Zapusty”

   luty  2022

    

   p. A. Kamińska,

   p. A. Pawlak,

   p. A. Mastalska

   Bal karnawałowy dla kl. 1-3

   styczeń 2022

    

   Mały Samorząd i wychowawcy klas 1-3

   Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja

   30 kwietnia 2022
    

   p. M. Kozińska ,

   p. E. Sęk

   Zakończenie roku szkolnego 2021/ 2022

   24 czerwca 2022

    

   Wychowawcy klas 3,

   p. E. Zielińska,

   p. I. Matuszkiewicz

   Dzień stroju galowego – krzewienie norm społecznych w obchodzeniu uroczystości szkolnych.

   Podczas uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

   Wychowawcy klas 1-3

    

    KLASY 4 - 8 

   1. Organizacja pracy szkoły

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Administrowanie szkolną

   stroną www i  FB  szkolnym

   Cały rok

   p. M. Malinowska-Kieszek;

   p. J. Witkowska- Chrustek

   Administrowanie Office 365

   Cały rok

   p.A. Mordal

   Opracowanie

   harmonogramu ewaluacji

   wybranych obszarów szkoły

   Wrzesień 2021

   Dyrektor i wskazani przez niego nauczyciele

   Organizowanie zajęć

   wyrównujących szanse

   edukacyjne

   Wrzesień 2021

   Dyrektor

    nauczyciele przedmiotów

    

   Opracowanie planu świetlicy

   szkolnej uwzględniającego

   potrzeby i zainteresowania

   uczniów

   Wrzesień 2021

   p. J. Krajewska

   Opracowanie planu pracy

   pedagoga szkolnego

   30 września 2021

   p. J. Boguta

   Opracowanie planu pracy

   biblioteki szkolnej

   30 września 2021

   p. A. Pawlak

   Opracowanie planów pracy

   dydaktycznej

   20 września 2021

   Nauczyciele przedmiotów

   Opracowanie planu pracy

   Samorządu Szkolnego

   30 września 2021

   p. A. Piegat,

   p. K. Andrysiak,

   p. J. Witkowska- Chrustek

   Udział rodziców w tworzeniu

   i realizacji programu

   profilaktyczno-

   wychowawczego,

   organizacji imprez i

   uroczystości szkolnych

   30 września 2021

   Wychowawcy klas,

   p. J. Boguta,

   p. M. Malinowska- Kieszek

   Organizowanie spotkań dla

   rodziców na temat potrzeb

   dziecka i zagrożeń

   cywilizacyjnych

   Cały rok

   p. J. Boguta,

   p. M. Malinowska- Kieszek,

   psycholog,

   wychowawcy klas

   Aktualizacja informacji dla

   rodziców zamieszczanych na

   tablicach w szatni

   Cały rok

   p. M. Kozińska,

   p. A. Motyl,

   p. J. Kubiak

   Podniesienie atrakcyjności

   procesu nauczania poprzez

   wykorzystanie

   komputerowych programów

   edukacyjnych oraz

   prezentacji multimedialnych

   Cały rok

   Nauczyciele przedmiotów

    

   2.      Utrzymanie poziomu nauczania 

   ZADANIE 

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Systematyczne diagnozowanie postępów uczniów

   Cały rok

   Nauczyciele przedmiotów

   Próbne egzaminy dla ósmoklasistów;

   Sprawdziany kompetencji w klasach IV-VII

   - X, XII, III

    

   -maj 2022

   Zespół ds. jakości kształcenia- p. M. Grzyl,

   nauczyciele przedmiotów


   3.      Organizowanie konkursów przedmiotowych 

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Najlepszy polonista klas IV-VIII

   Maj 2022

   p. B. Biskupska,

   p. M. Filipczak,

   p. A. Kozik,

   p. A. Lewandowicz,

   p. J. Wilmańska

   Najlepszy matematyk klas IV-VIII

   Maj 2022

   p. J. Kubiak,

   p. M. Malinowska- Kieszek,

   p. A. Pokora

   Najlepszy anglista klas IV-VIII

   Maj 2022

   p. I. Złotowska  i inni angliści

   Konkurs „Zdrowo żyj” dla klas IV-VIII

   Marzec 2022

   p. K. Płomińska,

   p. K. Andrysiak,

   p. A. Piegat

   The Big Challenge-konkurs j. angielskiego

   Kwiecień 2022

   p. R. Remiszewska,

   p. J. Witkowska- Chrustek,

   p. I. Złotowska

   i chętni angliści

   Konkurs „Mistrz ortografii” klas IV-VIII

   Maj 2022

   p. A. Kozik i inni poloniści

   Konkurs „Mistrz kaligrafii”

   Marzec 2022

   p. A. Kozik,

   p. A. Lewandowicz

   Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez inne placówki

   Cały rok

   Nauczyciele przedmiotów

   Konkurs angielsko-niemiecki dla klas VIII

   Czerwiec 2022

   p. R. Remiszewska

   Niemiecki jest wśród nas

   Listopad/ Grudzień 2021

   p. R. Remiszewska

    

   4. Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Indywidualizowanie pracy z uczniem

   Cały rok

   Nauczyciele przedmiotów

   Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

   Cały rok

   Wychowawcy klas

   Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb dzieci z opiniami PPP

   Cały rok

   Nauczyciele prowadzący zajęcia, p. J. Boguta

    

    

    

    

    

    

    

    

   5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Organizacja Dni Otwartych

   Dwukrotnie w ciągu roku

   p. M. Malinowska- Kieszek, zespół ds. promocji.

    

   6. Pomoc rodzinie

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i ekonomicznej dziecka

   Wrzesień, cały rok

   Wychowawcy,

   p. J. Boguta

   Pomoc rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej

   Cały rok

   p. J. Boguta,

   p. M. Malinowska- Kieszek , psycholog

   Pomoc rodzinie niewydolnej wychowawczo, współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę

   Cały rok

   Wychowawcy klas,

   p. J. Boguta,

   p. M. Malinowska- Kieszek, psycholog

    

   7. Udział w kampaniach społecznych

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Organizacja Dnia Ziemi

   Kwiecień 2022

   p. M. Grzyl;

   p. , I. Xiężopolska- Krzyżańska

   Akcja „Zakręcone miesiące”- zbieranie korków

   Termin ustalony z organizatorem

   Nauczyciele w-f

   Akcja „Cztery łapy-podaj dłoń”; wirtualna adopcja psa (Medor)

   Termin ustalony z organizatorem

   M. Grzyl,

   I. Złotowska

   „Cała Polska czyta dzieciom”, „Uczniowie czytają”

   Cały rok

   p. A. Pawlak

   wychowawcy

   Współpraca z PAH, Unicef, akcje i zbiórki w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu

   Cały rok

   p. I. Złotowska,

   p. I. Xiężopolska- Krzyżańska

   Realizacja programu „Szkoła promująca zdrowie”

   Cały rok

   p. K. Andrysiak,

   p. A. Piegat,

   p. K. Płomińska,

   „Góra złota”- akcja PCK

   Kwiecień-czerwiec 2022

   Opiekunowie samorządu,

   p. J. Boguta

   „Szlachetna Paczka”

   Listopad/ grudzień 2021

   Nauczyciele w-f

    

   Projekt Edukacji Patriotycznej „Łódzkie Orlęta- spadkobiercy niepodległości”

   Cały rok

   p. B. Jankiewicz,

   p. J. Krajewska,

   p. E. Dalecka, p. A. Lewandowicz,

   p. M. Filipczak

   Ekologiczna szkoła

   Cały rok

   p. M. Grzyl,

   p. K. Andrysiak

    

   8. Uroczystości szkolne i inne działania podejmowane w szkole.

   ZADANIE

   TERMIN REALIZACJI

   OSOBY ODPOWIEDZIALNE

   Inauguracja roku szkolnego 2021/22

   1 września 2021

   Dyrektor, wychowawcy klas

    

   Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego- klasy IV-VIII

   Wrzesień 2021

   Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

   Samorządowy Budżet Obywatelski- zbieranie kasztanów

   Wrzesień/ październik 2021

   Samorząd Uczniowski klas 4-8

   Obchody rocznicy powstania „Platusiowego pamiętnika”

   Wrzesień 2021

   p. A. Kozik i inni chętni poloniści klas IV-V

   Europejski Dzień Języków Obcych

   Październik/listopad 2021

   Nauczyciele j. angielskiego
   i niemieckiego,

   p. I. Xiężopolska- Krzyżańska

   Dzień Języka Angielskiego

   Kwiecień 2022

   p.I. Złotowska,

   p.  J. Witkowska- Chrustek (?)

   Wystawa o historii SP 11

   Maj 2022

   p. A. Pawlak,

   p. B. Jankiewicz,

   p. A. Motyl

   Święto Książki

   Kwiecień 2022

   p. A. Kozik,

   p. A. Lewandowicz

   Akcja „Sprzątanie świata”

   Wrzesień 2021

   p. M. Grzyl,

   p. I. Xiężopolska- Krzyżańska

   Święto Komisji Edukacji Narodowej

   14 października 2021

   p. B. Biskupska,

    p.E. Dalecka,

   Święto Niepodległości

   10 listopada 2021

   p. B. Jankiewicz,

   p. A. Pawlak,

   p. A. Lewandowicz,

   p. Dalecka

   Kawiarenka patriotyczna

   Listopad 2021

   p. A. Piegat, p. K. Andrysiak

   Andrzejki dla klas IV-VIII

   29 listopada 2021

   Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

   Zapusty

   Marzec 2022

   p. A. Kamińska,

   p. A. Pawlak

   Jasełka

   22 grudnia

   Nauczyciele religii

   Bal karnawałowy dla klas IV-VIII

   Styczeń/ luty 2022

   Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

   Bal ósmoklasistów

   Luty 2022

   Wychowawcy klas VIII

   Festiwal piosenki obcojęzycznej

   Styczeń/ Luty 2022

   p. J. Witkowska- Chrustek; i inni chętni nauczyciele języków obcych,

   p E. Dalecka

   Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

   29 kwietnia 2022

   p. B. Jankiewicz,

   p. J. Wilmańska,

   p. A Pawlak, 

   p. E.Dalecka

   Zakończenie roku szkolnego 2021/22

   Czerwiec 2022

   Klasy VIII- wychowawcy

   Klasy IV- VII- p. A. Arkita, p. A. Mordal , p. E. Dalecka

    

   Opieka nad grobem B. Wocalewskiego

   Cały rok

   p. A. Pawlak,

   p. B. Jankiewicz

   Dzień Stroju Galowego

   Podczas uroczystości szkolnych

   p. M. Malinowska- Kieszek wychowawcy klas

   Olimpiada sportowa

   Czerwiec 2022

   Nauczyciele w-f,

   p. M. Majek,

   p. A. Motyl,

   p. M. Markowicz i inni chętni nauczyciele, którzy nie są wychowawcami

   Organizacja pracy podczas ostatniego tygodnia zajęć

   Czerwiec 2022

   p. J. Boguta,

   p. M. Malinowska- Kieszek, wychowawcy klas

   Realizacja zadań zawartych w planie pracy szkoły na r. szk. 2021 / 2022 będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej.