•  

     Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023

      

     KLASY 1 - 3

     Nazwa zajęć Prowadzący zajęcia

     Dzień, godzina

     Koło matematyczne kl. 2a mgr Małgorzata Szubska

     Wtorek 11.50-12.35

     Koło matematyczne kl.2b mgr Anna Kamińska

     Środa 11.50-12.35

     Koło kodowania kl.2c mgr Marika Klepczarek Piątek 11.50-12.35
      
     Zajęcia artystyczne kl.3a mgr Ewa Sęk Środa 11.50-12.35
      
     Koło artystyczne kl.3b mgr Monika Kozińska Poniedziałek 11.50-12.35
      
     Koło plastyczne kl.1a mgr Magdalena Tomczyk

     Środa 11.50 - 12.35

     Koło kodowania kl.1b mgr Katarzyna Nawrocka-Szeszko Środa 11.50-12.35
      
     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 2 mgr Małgorzata Szubska 

     Środa, czwartek 11.50-12.35

     Zajęcia wspierające uczniów z potrzebami
     edukacyjnymi
     mgr Małgorzata Szubska Czwartek 12.45-13.30
      
     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 3 mgr Monika Kozińska

     Wtorek 11.50-12.35
     Czwartek 11.50-12.35 

     Zajęcia z obcokrajowcem mgr Ewa Sęk

     Czwartek 10.45 - 11.30

     Zajęcia z obcokrajowcem mgr Magdalena Tomczyk

     Wtorek 11.50 - 12.30

     Zajęcia z obcokrajowcem

     mgr Katarzyna Nawrocka-Szeszko  Środa 12.55 - 13.40

     Zajęcia z obcokrajowcem

     mgr Anna Kamińska Środa 12.55 - 13.40
     Zajęcia rewalidacyjne mgr Anna Białkowska

      

     Zajęcia logopedyczne indywidualne

     mgr Anna Arkita

      

     Zajęcia logopedyczne - uczniowie  mgr Anna Arkita

      

     Zajęcia logopedyczne - uczniowie z kl.   mgr Anna Arkita

      

     \