• Zajęcia pozalekcyjne

    •  

     Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022

      

     KLASY 1 - 3

     Nazwa zajęć Prowadzący zajęcia

     Dzień, godzina

     Koło matematyczne kl. 1a mgr Małgorzata Szubska

     Środa 11.50-12.35
     s.4

     Koło matematyczne kl.1b mgr Anna Kamińska

     Poniedziałek 11.50-12.35
     s.6

     Koło artystyczne kl.1c mgr Marika Klepczarek Wtorek 11.50-12.35
     s.3
     Zajęcia artystyczne kl.2a mgr Ewa Sęk Piątek 11.50-12.35
     s.1
     Koło artystyczne kl.2b mgr Monika Kozińska Piątek 11.50-12.35
     s.2
     Koło plastyczne kl.3a mgr Magdalena Tomczyk Środa 9.50-10.35
     s.113
     Koło kodowania kl.3b mgr Katarzyna Nawrocka-Szeszko Piątek 11.50-12.35
     s.6
     Koło gier planszowych kl.3c mgr Agnieszka Stępniewska Czwartek 12.55-13.40
     s.3
     Gimnastyka korekcyjna kl.3d mgr Joanna Marcinkiewicz-Ostafińska Piątek 9.50-10.35
     s.111
     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.3a i 3b mgr Małgorzata Szubska  Czwartek 9.50-10.35
     s.4
     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.3c i 3d mgr Małgorzata Szubska Czwartek 12.45-13.30
     s.4
     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 1 mgr Monika Kozińska

     Wtorek 11.50-12.35
     s.4

     Czwartek 11.50-12.35 
     s.2

     Zajęcia z obcokrajowcem mgr Ewa Sęk

     Środa 11.50-12.35
     s.2
     Wtorek 8.55-9.40
     s.2

     Zajęcia z obcokrajowcem mgr Joanna Marcinkiewicz-Ostafińska
     Wtorek 11.50-12.35
     s.113
     Poniedziałek 12.55-13.40
      s.1
     Zajęcia rewalidacyjne mgr Emilia Zielińska

     Wtorek 9.40-10.35
     s.113

     Poniedziałek 9.40-10.35
     s.113

     Zajęcia rewalidacyjne kl.5b mgr Anna Arkita

     Środa 8.00-8.45
     s. 207

     Poniedziałek 8.55-9.40
     s.207

     Zajęcia logopedyczne indywidualne mgr Anna Arkita

     Poniedziałek 12.35-13.20
     s.207

     Piątek 8.10-8.45
     s.207

     Zajęcia logopedyczne - uczniowie z kl. 3a,1b,2a mgr Anna Arkita Poniedziałek 12.55-13.40
     s.207
     Zajęcia logopedyczne - uczniowie z kl.  4b, 3b mgr Anna Arkita Wtorek 9.50-10.35
     s.207

      

     KLASY 4 - 8 

     A. Zajęcia językowe

     Nazwa zajęć

     Prowadzący zajęcia

     Dzień, godzina

     Język japoński  z kulturą
      Japonii

     mgr I. Xiężopolska- Krzyżańska

     czwartek  (co drugi tydzień)
      

     Koło j. polskiego dla uczniów klasy 4a

      mgr  Anita Kozik

     Piątek 8.00 - 8.45
     s. 203

     Koło j.polskiego dla uczniów klasy 8b mgr Anna Lewandowicz wtorek 14.45 - 15.30 
     s. 204
     Język polski obcokrajowców mgr Barbara Biskupska

     środa  14.45 - 15.30
     s. 113

     piątek 8.00 - 8.45
     s. 113

     Koło polonistyczne dla klasy 5a mgr Joanna Wilmańska środa 13.50 - 14.35 
     s. 207

     B. Zajęcia artystyczne i inne

     Chór

     mgr Edyta Dalecka

     poniedziałek 14.45 -15.30
     s. 204

     Koło teatralne

     mgr Barbara Biskupska

     wtorek 8.00 - 8.45 
     s. 105

     C. Zajęcia przedmiotowe

     Koło historyczno – regionalne kl. VII - VIII

     mgr Bartłomiej Jankiewicz

     czwartek 8.00 - 8.45
     s. 205

     Zajęcia wspomagające z chemii i fizyki dla klasy 8

     mgr Beata Gałaj

     poniedziałek 7.10 - 7.55
     s. 209

     wtorek 14.45 - 15.30
     s. 209 

     Koło fizyczno-chemiczne dla klasy 7 

     mgr Beata Gałaj

     piątek 8.00 - 8.45
     s. 209

     EKoło informatyczne dla klasy 7e

     mgr Agnieszka Mordal

     piątek 8.00 - 8.45    
     s. 102

     Egzamin ósmoklasisty – zajęcia przygotowujące do egz. z matematyki dla kl.8c

     mgr Magdalena Malinowska - Kieszek

     Piątek 8.00 - 8.45
     s.211

     Matematyka – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. 6a

     mgr Anna Śnieć

     środa 14.45 - 15.30
     s. 206

     Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dla klasy 7b

     mgr Roksana Remiszewska

     piątek 8.00 - 8.45 
     s. 201

     Koło biologiczne dla klas 7 mgr Magdalena Jachimiak - Grzyl 

     czwartek 14.45 -15. 30
     s. 208

     Egzamin ósmoklasisty – zajęcia przygotowujące do egz. z matematyki dla kl.8a, 8b, 8d mgr Joanna Kubiak

     8d - poniedziałek 13.50 -14.35 
     8b - środa 8.00 -8.45

     8a - piątek 13.50 -14.35

     Zajęcia wspomagające z matematyki Anna Pokora

     poniedziałek 4d/4c- 8.00-8.45
     poniedziałek 5b/5a-13.50-14.35

     środa 4a/4b- 8.00-8.45

     Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Anna Pokora

     klasy 5-poniedziałek 14.45-15.30
     s. 206
     klasy 7-czwartek 13.50 -14.35
     s. 211

     klasy 4 - piątek
     13.50 -14.35
     s. 206

     D. Zajęcia sportowe

     Piłka nożna klasy 4-8 

     mgr Michał Majek

     wtorek 14.45 - 15.30 
     duża sala

     Koło sportowe dla klas 6

     mgr Karina Andrysiak

     czwartek 13.50 - 14.35

     SKS dla klasy 4d

     mgr Karina Andrysiak

     wtorek 8.55 - 9.40
     środa 13.50 - 14.35

     Zajęcia sportowe dla klasy 5b mgr Adriana Piegat

     piątek 8.55 - 9.40
     duża sala

     SKS dla klasy 4b mgr Karolina Płomińska

     czwartek 8.00 - 8.45
     piątek 8.00 - 8.45

     WF Z AWF dla klasy 5b mgr Karolina Płomińska

     poniedziałek 14.45 - 15.30
     czwartek 13.50 - 14.35
     duża sala

     Zajęcia dodatkowe dla klasy 4b mgr Karolina Płomińska

     wtorek  13.50 - 14.35

     E. Pozostałe zajęcia 

     Zajęcia rewalidacyjne dla klasy 5b

      mgr Anna Arkita

     poniedziałek 8.55 - 9.40
     środa 8.00 - 8.45
     s. 207

     Zajęcia logopedyczne indywidualne

     mgr Anna Arkita

     wtorek kl. 4b, 3b - 9.50 -10.35 
     s. 207

     piątek kl. 4b, 4d - 8.10 -8.55 
     s. 207

      

     Zajęcia rewalidacyjne

     mgr Anna Mastalska

     wtorek  8.40 - 9.25
     s.
     113
     czwartek 9.40 - 10.25
     s. 113