• Mapa Strony

    •  

     MAPA STRONY

     •  O  szkole
     • Oferta szkoły
      • Patron szkoły
      • Historia szkoły
      • Statut
      • Dyrektor szkoły
      • Nauczyciele
      • Wychowawcy klas
      • Dyżury nauczycieli
      • Bezpieczeństwo
      • Szkolny zestaw programów nauczania
      • Zestaw podręczników
      • Program POKL „ Z jedenastką w przyszłość”
     • Wiadomości
     • Kontakt
     • Mapa
     • Kalendarz
     • Informacje dla rodziców
      • Regulamin Rady Rodziców
      • Program działań interwencyjnych
      • Regulamin  wycieczek
      • Procedura zwalniana z lekcji w-f
      • Dni wolne od zajęć dydaktycznych
      • Czas lekcji
      • Rozliczenie wpłat na Radę Rodziców
      • Terminy zebrań klasowych i konsultacji
     • Plan lekcji
     • Zajęcia dodatkowe
      • Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w kl 1-3
      • Zajęcia rozwijające zainteresowania w kl  1-3
      • Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w kl 4-6
      • Zajęcia rozwijające zainteresowania w kl   4-6
      • Koszykówka dziewcząt ŁKS  Basket Woman
     • Nasze sukcesy
      • Konkursy
      • Wyniki sprawdzianów
      • Zawody sportowe
     • Pedagog szkolny
      • Godziny pracy
      • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
      • Dla uczniów
      • Dla rodziców
      • Pomoc Materialna
      • Ważne adresy
     • Librus – dziennik elektroniczny
     • Świetlica
      • Nasza świetlica
      • Regulamin
      • Dzienny rozkład zajęć
      • Karta świetlicowa do pobrania
     • Oddział  przedszkolny program
      • Informacja o oddziale
      • W naszej grupie
      • Tygodniowy plan pracy 
     • Album fotograficzny
     • Sport w szkole
     • Mapa strony