Mapa strony

Mapa Strony

 

MAPA STRONY

 •  O  szkole
 • Oferta szkoły
  • Patron szkoły
  • Historia szkoły
  • Statut
  • Dyrektor szkoły
  • Nauczyciele
  • Wychowawcy klas
  • Dyżury nauczycieli
  • Bezpieczeństwo
  • Szkolny zestaw programów nauczania
  • Zestaw podręczników
  • Program POKL „ Z jedenastką w przyszłość”
 • Wiadomości
 • Kontakt
 • Mapa
 • Kalendarz
 • Informacje dla rodziców
  • Regulamin Rady Rodziców
  • Program działań interwencyjnych
  • Regulamin  wycieczek
  • Procedura zwalniana z lekcji w-f
  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • Czas lekcji
  • Rozliczenie wpłat na Radę Rodziców
  • Terminy zebrań klasowych i konsultacji
 • Plan lekcji
 • Zajęcia dodatkowe
  • Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w kl 1-3
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania w kl  1-3
  • Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w kl 4-6
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania w kl   4-6
  • Koszykówka dziewcząt ŁKS  Basket Woman
 • Nasze sukcesy
  • Konkursy
  • Wyniki sprawdzianów
  • Zawody sportowe
 • Pedagog szkolny
  • Godziny pracy
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
  • Dla uczniów
  • Dla rodziców
  • Pomoc Materialna
  • Ważne adresy
 • Librus – dziennik elektroniczny
 • Świetlica
  • Nasza świetlica
  • Regulamin
  • Dzienny rozkład zajęć
  • Karta świetlicowa do pobrania
 • Oddział  przedszkolny program
  • Informacja o oddziale
  • W naszej grupie
  • Tygodniowy plan pracy 
 • Album fotograficzny
 • Sport w szkole
 • Mapa strony 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa