Informacje o projekcie Rekrutacja do projektu Sprawozdania z mobilności

 

 

 

 

"Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość"

 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej

od 1 listopada 2019r. rozpoczyna realizację projektu 

"Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość"

finansowanego z Funduszy Europejskich

w ramach "Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej"

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

Nr projektu: POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063189

Czas trwania projektu: 1.11.2019 - 31.10.2021

Koordynator projektu: mgr. Magdalena Malinowska - Kieszek

W czasie trwania projektu, w ramach mobilności międzynarodowej, trzech nauczycieli SP11 wyjedzie na dwa zagraniczne kursy metodyczne oraz będzie obserwowało pracę innych nauczycieli w europejskiej szkole (job shadowing).

Cele projektu:

- podniesienie kompetencji międzykulturowych 
- usprawnienie komunikacji z uczniami cudzoziemskimi
- nabycie umiejętności w zakresie realizacji projektów europejskich
- nawiązanie kontaktów w celu współpracy z nauczycielami z innych krajów
- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
- nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językami obcymi
- zdobycie wiedzy na temat krajów europejskich do wykorzystania podczas organizowania zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
- efektywniejsze nauczanie języków obcych
- wymiana doświadczeń w ramach pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- poprawa jakości pracy szkoły poprzez poznawanie nowoczesnych metod nauczania i obserwacji pracy nauczycieli z innych szkół
- obserwacja i wymiana doświadczeń podczas wizyty w szkołach partnerskich z uwzględnieniem metod pracy z dziećmi obcojęzycznymi (job shadowing).
- swobodne poruszanie się nauczycieli w programach europejskich
- poprawienie jakości pracy szkoły w wymiarze współpracy europejskiej

 

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa