Dzwonki lekcyjne Regulamin Rady Rodziców Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników Zwolnienia z wychowania fizycznego Zasady współpracy z rodzicami Prawa i obowiązki rodziców Terminarz spotkań z rodzicami r.szk 2019/20 Numer konta bankowego Rady Rodziców Zasady wydawania duplikatów Program wychowawczo - profilaktyczny Kalendarz pracy szkoły Ocena zachowania Statut Szkoły Regulamin używania telefonów komórkowych Office 365

 

 

 

Regulamin używania telefonów komórkowych /smartfonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych w SP nr 11 w Łodzi

 

1. Po wejściu na teren szkoły należy w szatni wyłączyć telefon komórkowy. Wyciszenie telefonu nie oznacza jego wyłączenia.

2. Podczas pobytu w szkole (podczas wszystkich zajęć i przerw) obowiązuje całkowity zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych/ smartfonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Zakaz obowiązuje w salach lekcyjnych, na holu, stołówce, toaletach, salach gimnastycznych i szatniach przy sali gimnastycznej i innych niewymienionych pomieszczeniach szkolnych.

3. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych/ smartfonów obowiązuje podczas wycieczek przedmiotowych organizowanych w ramach zajęć szkolnych. Wyjątek stanowią sytuacje, w których nauczyciel wyrazi zgodę.

4. Uczeń może skorzystać  z telefonów komórkowych/ smartfonów i innych urządzeń  telekomunikacyjnych w procesie dydaktycznym, podczas lekcji, bądź w sytuacjach wyjątkowych, losowych, zdrowotnych po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela.

5. Kontakt z rodzicami ucznia w każdej sytuacji mającej miejsce na terenie szkoły odbywa się za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

6. W sytuacji złamania regulaminu uczeń każdorazowo otrzyma stopień 2 z zachowania oznaczający nieodpowiednie zachowanie w danej sytuacji.

7. Uzyskanie w ciągu roku szkolnego 5 i więcej stopni nieodpowiednich z zachowania skutkuje niemożliwością otrzymania rocznej oceny bardzo dobrej lub wzorowej z zachowania.

8. Uczeń w każdym półroczu otrzymuje stopień 6 za wzorowe przestrzeganie powyższego regulaminu.

Cel wprowadzenia regulaminu:

1. Niedopuszczanie do rozpowszechniania obraźliwych komentarzy, umieszczania zdjęć i filmów w sieci ośmieszających uczniów.

2. Niedopuszczanie do upowszechniania w sieci obraźliwych, nieprawdziwych i wulgarnych informacji, rozpowszechniania niepożądanych treści.

3. Jawne przeciwstawienie się hejtowi w sieci i językowi nienawiści.

4. Przeciwstawianie się cyberprzemocy w sieci.

5. Profilaktyka związana z uzależnieniem się od telefonów komórkowych, smartfonów itp. urządzeń.

6. Zapobieganie uzależnienia się od gier komputerowych.

7. Nauka dobrych praktyk, języka kultury w sieci, wykorzystywania urządzeń komputerowych do nauki.

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa