Nasza świetlica Regulamin świetlicy Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zadania rodziców wychowanków świetlicy Obowiązki wychowanków świetlicy Dzienny rozkład zajęć

                                         

 

Obowiązki wychowanków świetlicy

Wychowanek świetlicy powinien:

 • przestrzegać regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy
 • przyjść do świetlicy przed lekcjami bezpośrednio z szatni
 • po skończonych lekcjach przyjść do świetlicy
 • zgłosić swoją obecność w świetlicy wychowawcy  prowadzącemu zajęcia
 • zgłaszać wychowawcy prowadzącemu zajęcia potrzebę wyjścia ze świetlicy

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa