Nasza świetlica Regulamin świetlicy Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zadania rodziców wychowanków świetlicy Obowiązki wychowanków świetlicy Dzienny rozkład zajęć

 

 

Regulamin świetlicy

1.Świetlica czynna jest w godzinach 645- 1700.

2.Dzieci przebywają w świetlicy pod opieką wychowawców zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy.

3.Rodzice zobowiązani są wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.

4.W karcie zgłoszenia do świetlicy powinny być zawarte następujące informacje:

- czas pobytu dziecka

- osoby odbierające dziecko do domu

5.Rodzice zobowiązani są pisemnie poinformować wychowawcę o zmianach czasu pobytu dziecka w świetlicy.

6.Dziecko zobowiązane jest:

- zgłaszać wychowawcy każdorazowe wyjście ze świetlicy

- uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez wychowawcę

- szanować i dbać o  powierzony mu sprzęt i mienie świetlicy

- odnosić się kulturalnie i życzliwie w stosunku do innych dzieci i wychowawców

7.Wychowawcy zobowiązani są zapoznać uczniów z przepisami BHP

8.Dzieciom zabrania się samodzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych.

9. Wychowawca może w razie potrzeby wyznaczyć dyżurnych do pomocy przy  utrzymaniu porządku.

11.Wychowawca winien rozwiązywać wszelkie nieporozumienia zaistniałe między dziećmi. 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa