• Wizja szkoły

    •  

           Wizja szkoły

         Szkoła rozbudza w uczniach naturalną ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące. Dopinguje do różnorodnych twórczych inicjatyw, kształtuje poczucie odpowiedzialności za podjęte działania oraz uczy obiektywnej oceny własnych poczynań. Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobtu dziecka w szkole, rozwija  umiejętność pracy w zespole i wpaja zasady tolerancji. Systematycznie zapoznaje uczniów i ich rodziców z czytelną analizą osiągnięć, pobudzając jednocześnie do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań.

         Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi jej działania oraz wspomaga rodziców procesie wychowawczym poprzez kształtowanie szacunku do dziedzictwa kulturowego regionu oraz narodu.

     Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły poprzez wspieranie jej działań oraz wspomaganie nauczycieli.

     Dążymy do tego aby:

     1. Każdy uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania i talenty, rozwiązywać różnorodne problemy, wierzyć we własne siły i możliwości.

     2. Każdy uczeń rozwijał się harmonijnie pod względem emocjonalnym, intelektualnym, moralnym i społecznym.

     3. Każdy uczeń pozytywnie postrzegał otaczający go świat, siebie i innych ludzi, był wrażliwy na losy innych.

     4. Każdy uczeń czuł się bezpieczny i doceniony, aby mógł oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i rówieśników.

     5. W szkole panowała miła, przyjazna atmosfera, aby wszystkich łączyła życzliwości wzajemny szacunek. 

     6. Pracownicy i uczniowie mieli zapewnione dobre warunki podczas wszystkich zajęć szkolnych oraz przerw międzylekcyjnych.