Patron szkoły Historia szkoły Wizja szkoły Misja szkoły Model absolewenta Dyrektor Nauczyciele Wychowawcy klas Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2018/2019 Bezpieczeństwo

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Kozińska

mgr Anna Kamińska

mgr Agnieszka Nowakowska

mgr Małgorzata Szubska

mgr Magdalena Tomczyk

mgr Ewa Sęk

mgr Dagmara Jabłońska

Zajęcia techniczne

mgr Magdalena Stanisławska

Zajęcia komputerowe

mgr Jakub Kowalczyk

mgr Agnieszka Mordal

Muzyka

mgr Edyta Graczyk- Dalecka

Plastyka

mgr Adam Piekut

Religia

lic. Katarzyna Ławniczak - Kucharska

mgr Jakub Kowalczyk

mgr Agnieszka Nowak

mgr Agnieszka Stępniewska

Świetlica

mgr Adam Piekut

mgr Edyta Graczyk - Dalecka

mgr Agnieszka Stępniewska

mgr Michał Majek

mgr Katarzyna Nawrocka - Szeszko

mgr Sylwia Borowczyk

Biblioteka

mgr Anna Pawlak

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Xiężopolska - Krzyżańska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Katarzyna Iwanicka - Rakoczy

Doradztwo zawodowe

mgr Iwona Xiężopolska - Krzyżańska

 

Język polski

mgr Michał Filipczak

mgr Barbara Biskupska

mgr Anna Lewandowicz

mgr Joanna Wilmańska

mgr Anita Kozik

Język angielski

mgr Izabela Złotowska

mgr Emilia Kabacińska

mgr Joanna Witkowska - Chrustek

mgr Roksana Remiszewska

mgr Marzena Bugała – Bednarek

Matematyka

mgr Magdalena Malinowska- Kieszek

mgr Dorota Kawa

mgr Joanna Kubiak

Chemia

mgr Beata Gałaj

Fizyka

mgr Beata Gałaj

Przyroda

mgr Magdalena Jachimiak - Grzyl

mgr Iwona Xiężopolska - Krzyżańska

Historia

mgr Bartłomiej Jankiewicz

mgr Katarzyna Iwanicka - Rakoczy

Biologia

mgr Magdalena Jachimiak - Grzyl

Geografia

mgr Iwona Xiężopolska - Krzyżańska

Wychowanie fizyczne

mgr Karina Andrysiak

mgr Adrianna Piegat

 mgr Marcin Markowicz

mgr Karolina Płomińska

mgr Anna Arkita

Pedagog szkolny

mgr Jolanta Boguta

Psycholog szkolny

mgr Małgorzata Wasiak

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa