Patron szkoły Historia szkoły Wizja szkoły Misja szkoły Model absolewenta Dyrektor Nauczyciele Wychowawcy klas Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2019/2020 Bezpieczeństwo Plan pracy szkoły

     

       Misja szkoły

    Największym dobrem szkoły jest uczeń. Każdy uczeń jest najważniejszą osobą, niepowtarzalną indywidualnością. Szkoła zapewnia mu bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój oraz przygotowuje go do odnoszenia sukcesów na miarę indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami. Szkoła wspomaga wszechstronny rozwój każdego dziecka. Edukacja w szkole podstawowej wspiera rozwój dziecka jako osoby    i wprowadza je w życie społeczne, motywując do dalszej nauki w szkołach wyższego szczebla. Naszym celem jest wychowanie ludzi otwartych na problemy i wyzwania otaczającego świata, szlachetnych, chętnych do pomocy innym. Nauczyciele kształtują wśród uczniów postawę patriotyczną, uczą zasad demokracji, tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych. Struktura szkoły opiera się na zgodnym współdziałaniu nauczycieli, rodziców i uczniów. Sposób przekazywania wiedzy dostosowuje się do naturalnej, zgodnej z wiekiem aktywności dzieci, stwarzając atmosferę sprzyjającą uczniowi.

     Zadaniem szkoły jest wspomaganie rodziny w procesie wychowania. Nauczając i wychowując, szkoła stwarza uczniom optymalne warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju duchowego oraz intelektualnego. Będziemy postępować tak, by w sposób najbardziej efektywny umożliwić uczniom wszechstronny rozwój.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa