Patron szkoły Historia szkoły Wizja szkoły Misja szkoły Model absolewenta Dyrektor Nauczyciele Wychowawcy klas Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2019/2020 Bezpieczeństwo Plan pracy szkoły

 

      Wizja szkoły

    Szkoła rozbudza w uczniach naturalną ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące. Dopinguje do różnorodnych twórczych inicjatyw, kształtuje poczucie odpowiedzialności za podjęte działania oraz uczy obiektywnej oceny własnych poczynań. Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobtu dziecka w szkole, rozwija  umiejętność pracy w zespole i wpaja zasady tolerancji. Systematycznie zapoznaje uczniów i ich rodziców z czytelną analizą osiągnięć, pobudzając jednocześnie do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań.

    Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi jej działania oraz wspomaga rodziców procesie wychowawczym poprzez kształtowanie szacunku do dziedzictwa kulturowego regionu oraz narodu.

Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły poprzez wspieranie jej działań oraz wspomaganie nauczycieli.

Dążymy do tego aby:

 1. Każdy uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania i talenty, rozwiązywać różnorodne problemy, wierzyć we własne siły i możliwości.

 2. Każdy uczeń rozwijał się harmonijnie pod względem emocjonalnym, intelektualnym, moralnym i społecznym.

 3. Każdy uczeń pozytywnie postrzegał otaczający go świat, siebie i innych ludzi, był wrażliwy na losy innych.

 4. Każdy uczeń czuł się bezpieczny i doceniony, aby mógł oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i rówieśników.

 5. W szkole panowała miła, przyjazna atmosfera, aby wszystkich łączyła życzliwości wzajemny szacunek. 

 6. Pracownicy i uczniowie mieli zapewnione dobre warunki podczas wszystkich zajęć szkolnych oraz przerw międzylekcyjnych.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa